0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

ПРИЈЕМ НА
БОЛНИЧКО ЛЕЧЕЊЕ

Информације о пријему на болничко лечење у Специјалну болницу за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац, можете добити понедељком и четвртком у временском периоду од 8.30 до 9.00, позивом на телефонски број: 063/528-946.

Стратешки план

Актуелности

ОБАВЕШТЕЊЕ

У циљу очувања и унапређења здравствене заштите становништва АП Војводине, Покрајински секретаријат за здравство је расписао Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2022. години број:138-401-856/2022-2, од 04.02.2022. године. Решењем о додели средстава по Јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2022. години број:138-401-856/2022-8 од 18.03.2022. године, Специјалној болници за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, додељена су средства у укупном износу од 7.926.400,00 динара по пријави на јавни конкурс од 04.03.2022. године, за набавку медицинске опреме: ЕЕГ апарата у износу од 3.926.400,00 динара и ЕМНГ апарата у износу од 4.000.000,00 динара.

  • Sertifikat o akreditaciji Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Sveti Vračevi" u Novom Kneževcu   Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti “Sveti Vračevi” u Novom Kneževcu dobila je sertifikat o akreditaciji na sedam godina. Ovaj dokument najveće je priznanje koje dodeljuje Agencija za akreditaciju

  • У недељу, 27.11.2022. започет је процес оцењивања, у склопу процеса акредитације Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви“Нови Кнежевац. Тим за спољашње оцењивање чине: др спец. Уранија Петровић, вођа тима, др.спец. Биљана Петровић и  Лидија Дељанин, виша медицинска сестра. Првог дана акредитацијске

  • Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” у Новом Кнежевцу јуна 2021.године покренула је поступак акредитације здравствене установе, са циљем унапређења квалитета рада болнице и стандардизације психијатријских услуга. Процес акредитације се састоји из три корака: самооцењивање, спољашње

  • Светски дан превенције можданог удара обележава се 29. октобра под слоганом: „Минути могу сачувати животе“. Светска организација за мождани удар (WSО) наводи да ће свака четврта одрасла особа доживети шлог током живота. Овогодишња кампања има за циљ да подигне ниво

Цeнтар за
мeнтално здрављe

Цeнтар за мeнтално здрављe у Кикинди као организациона јeдиница Спeцијалнe болницe за психијатријскe болeсти ``Свeти Врачeви`` из Новог Кнeжeвца функционишe и по завршeтку пројeкта у оквиру ког јe успостављeн...

12
Лекара Специјалиста
150
Запослених у Болници
6
Лекара на специјализацији
300
Укупан капацитет

Запослени

Наш тим лекара и медицинског особља

специјалиста психијатрије
специјалиста неуропсихијатрије
специјалиста психијатрије
специјалиста психијатрије