0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

ПРИЈЕМ НА
БОЛНИЧКО ЛЕЧЕЊЕ

Информације о пријему на болничко лечење у Специјалну болницу за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац, можете добити понедељком и четвртком у временском периоду од 8.30 до 9.00, позивом на телефонски број: 063/528-946.

Стратешки план

Сертификат о акредитицији

sertifikat

ОБАВЕШТЕЊЕ

У циљу очувања и унапређења здравствене заштите становништва АП Војводине, Покрајински секретаријат за здравство је расписао Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2022. години број:138-401-856/2022-2, од 04.02.2022. године. Решењем о додели средстава по Јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2022. години број:138-401-856/2022-8 од 18.03.2022. године, Специјалној болници за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, додељена су средства у укупном износу од 7.926.400,00 динара по пријави на јавни конкурс од 04.03.2022. године, за набавку медицинске опреме: ЕЕГ апарата у износу од 3.926.400,00 динара и ЕМНГ апарата у износу од 4.000.000,00 динара.

Цeнтар за
мeнтално здрављe

Цeнтар за мeнтално здрављe у Кикинди као организациона јeдиница Спeцијалнe болницe за психијатријскe болeсти ``Свeти Врачeви`` из Новог Кнeжeвца функционишe и по завршeтку пројeкта у оквиру ког јe успостављeн...

12
Лекара Специјалиста
188
Запослених у Болници
6
Лекара на специјализацији
300
Укупан капацитет

Запослени

Наш тим лекара и медицинског особља

специјалиста радиологије
специјалиста психијатрије
специјалиста неуропсихијатрије
специјалиста психијатрије